ORGANIKAGRO FOODS Sp. z. o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna

NIP 5272677564  |  REGON: 146131111  |  KRS: 0000420911  I  BDO: 000136679

tel: (+48) 43 655 51 11

fax: (+48) 43 655 51 12

Adres: ul. Burakowska nr 5 lok. 7 | 01-066 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego: 897 974,00 zł