Kontakt

ORGANIKAGRO FOODS Sp. z o.o. Sp. k-a

ul. Burakowska, nr 5, lok. 7

01-066 Warszawa

NIP: 5272677564

REGON: 146131111

Kapitał zakładowy: 897 974 zł

Oznaczenie sądu:

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS: 0000420911

organikagrofoods(at)gmail.com